top of page
Search
  • Writer's pictureNemanja Šikman

Neustavne i nezakonite odredbe Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana "Sana B-1"

Kao punomoćnici Omladinske organizacije "Čuvari Sane" Prijedor, pred Ustavnim sudom Republike Srpske osporili smo ustavnost i zakonitost Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana dijela centralnog područja Prijedora između desne obale Sane i dijelova ulica Kralja Petra I Oslobodioca, Radničke i Srpskih velikana - Radni naziv "Sana B-1". Prijedlog podnesen Ustavnom sudu Republike Srpske u cjelosti možete pročitati ovdje.


OO "Čuvari Sane" Prijedor je udruženje građana, savjesnih i ekološki svjesnih mladih ljudi, koji su prepoznatljivi po radovima u javnom interesu, prije svega - radovima na čišćenju i uređenju obala rijeke Sane.


S obzirom da je Nacrtom Regulacionog plana "Sana B-1" predviđeno građenje benzinske pumpe na samoj obali rijeke Sane u centralnom gradskom području, OO "Čuvari Sane" provodi niz građanskih akcija, u sklopu kojih pokreće sve potrebne postupke pred nadležnim organima, smatrajući da u u centralni dio obala rijeke Sane u Prijedoru treba da bude predviđen za parkove, igrališta i uređene staze. Ukoliko dođe do usvajanja ovakvog Regulacionog plana od strane odbornika Skupštine Grada Prijedora, OO "Čuvari Sane" će osporiti pred Ustavnim sudom Republike Srpske i Odluku o usvajanju Regulacionog plana "Sana B-1".


.

507 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page