top of page
Search
  • Writer's pictureNemanja Šikman

Vrhovni sud RS: Nezakonito postupanje Zavoda za zapošljavanje RS prilikom dodjele podsticaja 2019.

Zavod za zapošljavanje Republike Srpske je raspisao Javni poziv nezaposlenim licima za korišćenje sredstava po programu podsticanja razvoja preduzetništva kod mladih starosti do 35 godina -STARTAP Srpska u 2019. godini, a koji je propisivao, između ostalog, prava i uslove učešća, kriterijume i bodovanje.


Međutim, Zavod je dodijelio podsticaje jednim licima, dok je druge odbio bez obrazloženja razloga ili dostavljanja podataka ko je i na osnovu kojih kriterijuma i propisa dobio podsticaje, smatrajući da ima pravo apslolutno pravo diskrecije da bez kriterijuma i navođenja razloga može odlučiti kome će biti dodijeljena sredstava od ukupno 4.500.000,00 KM, te da ne mora primjenjivati pravila propisana Zakonom o opštem upravnom postupku.


Nezakonitost ovakvog stava potvrdio je Vrhovni sud Republike Srpske u Presudi br. 14 0 U 004539 20 Uvp od 22. oktobra 2020. godine, po zahtjevu za vanredno preispitivanje sudske odluke, a nakon toga, u ponovljenom postupku i Okružni sud u Istočnom Sarajevu u Presudi br. 14 0 U 004539 20 U 2 od 11. novembra 2020. godine.

Prema uputama suda, Zavod za zapošljavanje Republike Srpske će u ponovljenom postupku donijeti upravni akt koji će sadržavati sve elemente propisane zakonom, otkloniti sve propuste na koje je ukazano i prilikom donošenja odluke postupiti u skladu sa odredbama Zakona o opštem upravnom postupku, odnosno utvrditi sve odlučne činjenice i okolnosti koje su od značaja, te dati jasne i razumljive razloge za svoju odluku.281 views0 comments

Recent Posts

See All

תגובות


התגובות הושבתו לפוסט הזה.
bottom of page